Tag

Mitakon 35-70mm f/3.5-4.5

1 entry

Photos taken using Mitakon 35-70mm f/3.5-4.5 MC zoom lens